Videos

Mina lätsi siidile, siidile, siidile …

Novembris kutsusid Vandersellid sõpru Vana-Võromaad avastama: räägiti võro keelt, otsiti fotode järgi Põlva vaatamisväärsusi, rühmade ühistöödest valmis koridori näitus Mina lätsi siidile (ülevaade juuresoleval videol) ja peeti maha järjekordne Uma Pido.

Seoses siidile minekuga kingiti kõigile lastele helkur, et teel oleks turvalisem liigelda!