Aasta tegevuskava

1) Detsembris toimub hoolekogu koosolek arutlemaks toiduraha tõstmise vajalikkuse üle.
2) Veebruaris või märtsis suvise töökorralduse läbi vaatamine.
3) Märtsis vabariiklikule tunnustuskonkursile „Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaadi esitamine.
4) Mais aasta õpetaja kandidaadi esitamine maakondlikule konkursile.
5) Aasta jooksul läbi viia vähemalt neli koosolekut, vajadusel ka rohkem.