TÖÖPAKKUMINE

Põlva Lasteaed Pihlapuu kuulutab välja konkursi

ERIPEDAGOOGI ametikohale (osaline tööaeg).

Lasteaias on 10 rühma sh üks sobitusrühm.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

  • elulookirjeldus;
  • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palun saata hiljemalt 15.06.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil direktor@pihlapuu.ee või paberkandjal Põlva Lasteaed Pihlapuu, Koolimaja tee 1, Mammaste küla, Põlva vald 63211.

Tööle asumise aeg augustis.

Täiendav info 514 8507 õppealajuhataja või 5819 0694 direktor

 

RAHULOLUKÜSITLUS

Riiklik rahulolu uuring

Põlva Lasteaed Pihlapuu osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahulolu uuringu pilootprojektis, mille viib läbi SA Innove.

2016 aasta lõpus valmisid Tartu Ülikoolis rahuloluküsimustikud, mis tuginevad ühtsel teadusuuringutel põhineval kontseptsioonil ning hindavad rahulolu eri aspekte. Küsimustikke katsetatakse esmase küsitluse käigus valimi põhjal 46 lasteaias. Uuringu käigus kogutakse infot lapsevanemate ja lasteaia õpetajate lasteaiaga rahulolu kohta.

OSALE KINDLASTI.

VASTAMISE TÄHTAEG 28 MAI.