Kõnõlõ muqkaq võro kiilt!

Pihlapuu keelepesä rühm kõrraldas võro keele nädälil (2-8.november) latsiaian:

  • Uuendatas latsi tettü pilte koridori saina pääl.
  • Oppajaq Pille ja Helle kääväq lõuna aigu unõjuttu lugeman kõigin rühmin.
  • Kõik aiarühmäq opva selges laulumängo “Ma olõ üts kahhar puu” ja sõimõrühmäq lugõmise “Kurr, karr, kos läät”.
  • Karilatsi talorahvamuuseumi oppaja Marge Luude tulõ küllä „Muuseum kohvrin” aiarühmile.
  • Jagatas võrokeelist retsepti: kaarahelbepätsiq ja kama-kohopiimäkukligu (muffin). Tiiq perrä!
  • Mängitas võrokeelset Bingot!
  • Egä välisussõ pääle tulõ silt “Paistku sullõ pääväkene, toogu tervüst tuulõkõnõ”.

Vanderselli rühma õpetajad: Helle, Pille ja Karmen ning meie direktor Kaire on võru keele “agendid”: kõnelevad võru keeles ja annavad hoogu keele julgemaks kasutamiseks.

Rohkem teavet võro keele kohta leiad Võro Instituudi lehelt.

Ennast saab proovile panna “Võrokõsõ välläkutsel”.

Vanderselli rühmä Mirtel luge võrokeelset luuletust “Sügüse supp”. Autori Helle ja Pille.

Võrokeelseid jutte saab kuulata lehelt Helüait.

Võrokeele kõnelemisel om abis Võro-eesti-võro sõnaraamat.