Viisivärtnakesel

Eile, 1.05.2017 toimus Tartu Atlantise konverentsikeskuses mudilaste üleriigiline lauluvõistlus “VIISIVÄRTNAKE”

Pihlapuu lasteaeda esindasid:
EMMA LIBLIK ning MARLEEN ALVE

Laululapsi juhendas Nele Risttee ning klaveril saatis Riivo Jõgi

Meeldetuletus kooliminejate vanematele

Koolieelikute vanematele tuletame meelde, et on aeg hakata toimetama:

Esimesse klassi õppima asumiseks esitab vanem hiljemalt 31. maiks 2017 Põlva Kooli direktorile järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus http://polvakool.ee/category/lapsevanemale/avaldused/;

2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;

3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist;

5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart. Koolivalmiduse kaarti väljastatakse alates 22. maist;

6) lapse foto, suuruses 3 × 4 cm.

Dokumendid tuleb viia Põlva Kooli kantseleisse aadressile Kesk 25, Põlva.

Dokumentide tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse kooli koht vabaks ja sellele kohale võetakse lapsi kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Põlva vald.

 

Valvelasteaias koha kasutamine

Lasteaeda vastuvõtmise kord ütleb:
Valvelasteaias koha saamiseks esitab vanem vormikohase taotluse valvelasteaia direktorile hiljemalt 15. mail.
Tuletame meelde, et kui soovite valvelasteaias kohta kasutada siis on vajalik esitada taotlus ja toimetada see isiklikult Lepatriinu lasteaeda.
Taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehel ning SIIT.