Pihlapuu sai tunnusmärgi

Võru keel on üks osa meist endist, mida saame uhkusega edasi anda põlvest põlve. Keele säili(ta)miseks ja edasiandmiseks on tänase seisuga Vana-Võrumaal 13 lasteaeda, kus töötab kokku 16 keelepesarühma. Kõik lasteaiad, kus töötavad keelepesad on omapärased. Senisest enam väärtustatakse mitmekeelsust, keeleõpet ning laiemalt keelelist ja kultuurilist mitmekesisust. Võru keelepesa on olnud eeskujuks naabritele, nii setodele kui mulkidele. Sel sügisel avati Värska lasteaias viiepäevane setukeelne keelepesarühm. Ühisel arutelul naabritega tuli mõte, et kõikidel lasteaedadel, kus toimub murdekeelte õpe, võiks olla ühine tunnusmärk. Tunnusmärk, mis kajastab lasteaia eripära.
Tänaseks on valminud tunnusmärk – seinatahvel, mille sõnumiks on võrukestel „KIMMÄS VÕRO KEELE PESÄ“. 
                                        (Evely Haug, Võru Instituudi keelepesa spetsialist)