Võro Instituudi tunnustusüritüs

Haridus ja tiidüsministri Kersna Liina käve 14.06.2021 pidolidsõl opiaastat kokkovõtval pidol, kon võrokeelidside keelepessiga Vana-Võromaa laitsiaia ja latsiaidu oppaja tenokirju saiva. Mõnõ latsiaia ja mõnõ oppaja omma latsilõ võro kiilt opanu joba 10 aastakka. Pildidl Pihlapuu tütrigu ministriga.