Vanderselli rühm sai Hindätiidmise avvuhinna

Palju õnne Vanderselli rühmale ning jõudu edaspidiseks

Loe rohkem siit:

Kuulutõdi vällä hindatiidmise avvuhinna saaja
Umaleht * Nummõr’ 408 – Urbõkuu 15. päiv 2018