Üts süa, kats kiilt!

Keelepesä oppaja käüväq egän aiarühmän hummogutsõõrin raamadu „Tsillokõsõn majan“ ja tränikastiga ning mäng sõimerühmäden käe- ja sõrmemänge raamadust „Käokiräs“. Muusigaoppaja oppas egäle rühmäle „Upa-upa ubinakõnõ“ kogumikust laulu „Lõvijaht“. Kõik laulva üten Pihlapuu „Uma Pidol“. Egä rühm tege kunstitüü laulu „Lõvijaht“ põhjal, pildiq pandas koridori sainu pääle. Küdsämi võrokeelidse retsepti perrä, seokõrd om valikun: „Kirriv pini“ ja „ Ubina kuklig“. Kõik rühmaq saava lainutada Vanderselle rühmäst võrokeelitsit raamatit. Unõjuttu kullõ Helüaidast. Oppaidõlõ tulõ 08.11 kõnõlõma Rahmani Jan. Pihlapuu Galeriin om Margna Epu maalide näutus. Märdikuu 16. pääväl kell 9.30 om latsiaia saalin Pihlapuu VI „Uma Pido“.