Töökuulutus

Põlva Lasteaed Pihlapuu kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

LASTEAIAÕPETAJA (1,0) (lapsehoolduspuhkuse asendaja)
ERIPEDAGOOG (1,0)
LOGOPEED (0,5)

Konkursil osalemiseks esita:
– avaldus;
– elulookirjeldus;
– kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palun saata hiljemalt 23.05.2022 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil direktor@pihlapuu.ee või paberkandjal Põlva Lasteaed Pihlapuu, Koolimaja tee 1, Mammaste küla, Põlva vald 63211.

Täiendav info 5819 0694.