RAHULOLUKÜSITLUS

Riiklik rahulolu uuring

Põlva Lasteaed Pihlapuu osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahulolu uuringu pilootprojektis, mille viib läbi SA Innove.

2016 aasta lõpus valmisid Tartu Ülikoolis rahuloluküsimustikud, mis tuginevad ühtsel teadusuuringutel põhineval kontseptsioonil ning hindavad rahulolu eri aspekte. Küsimustikke katsetatakse esmase küsitluse käigus valimi põhjal 46 lasteaias. Uuringu käigus kogutakse infot lapsevanemate ja lasteaia õpetajate lasteaiaga rahulolu kohta.

OSALE KINDLASTI.

VASTAMISE TÄHTAEG 28 MAI.