Põlvamaa kõrgeimad autasud jõuavad laureaatideni

Põlvamaa aukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid silmapaistvate saavutuste ja märkimisväärsete teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid silmapaistvalt eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks märkimisväärsete saavutuste eest.

Põlvamaa aukirjad pälvisid Kaire Hääl ja Malle Mägi.

Kaire Hääl – tänu oma pikaaegsele töökogemusele alushariduses on ta professionaalne, järjekindel ja konkreetseid eesmärke hindav juht, kes koordineerib ja edendab alushariduse juhtide ettevõtmisi ainesektsioonis. Koostöös maakonna lasteaedade direktoritega on Kaire Hääl seadnud sisukaid tööplaane, milles kajastuvad eesmärgid ja sihid toetavad nii õpetajate  kui ka juhtide igapäevatööd.

Palju õnne, Kaire!

Viide Põlvamaa Omavalitsuste Liidu kodulehele