Lasteaial uus nimi!

Alates 1.jaanuarist 2017 kannab Mammaste Lasteaed nimetust
Põlva Lasteaed Pihlapuu.

Uus koduleht valmimisel.

Teküs nätäl

Egäsügüsene võro keele nätäl om oppajite ja latsi puult oodõtu nätäl. Et no mis nüüd saa?  Om jo päävärutiini muutminõ latsilõ väega huvitav ja oodõtu. Timavanõ võrokiilne nätäl keskendü Põlvamaa legendele. Oll hää miil kõrraldada Põlva käsitüümeistrite  lapitehnikan ummõldu pannoodõ välläpanõk, kon egä tüü man legend. Egä rühm sai valli hindäle meelepärätse ja tuu perrä vahtsit võrokiilsit sõnno oppi. Egä päiv sai hummogutsõõrin vai unõjutus kuun oppajaga kaia ja kullõlda Võru Istituudist lainutadu raamatit, mängi opimänge ja ja uuri mappõ. Nädälä ülesannõ egäle rühmäle oll är oppi 10 võrokiilset sõnna ja noist ka pilt tsehkendädä. Tuu välläpanõk nädälä lõpun oll kõigilõ huvitav kaia, näütuses kaia pilti ja lugõda sõnna hamõ  kuios, päiv vai väits.  Inemine taht iks midägi hengele, eriti naisterahvas. Ja niimuudu kõnõl oppajitele dendroluug Urmas Roht, kellel parhilla vahtsõ luudusraamadu kirotamine jälki käsil. Saimi teedä, määnest puud uma aida istutada ja kui suurt väke määnegi puu and. Oppaja panniva muidoki kõik hindäle püüdligult kirja, eriti tuu, määnest puud timä vai pereliikmõ sünnüao perrä istutada passis. Tuu kuunistutu lõunaaig läts kipõstõ, eriti viil sis, ku Urmas uma lõõtsapillil luu vallalõ lask. No oll illos! Aga edesi? Nädälä sisse mahtu ka egäsügüsene perepäiv. Egä rühm oll valinu mõnõ lihtsä tegevüse, mis kipõstõ valmis saa.  Pere kuun latsiga saiva  valida, kohe rühmä minnä.  Vanderselle rühm, kiä om keelepesärühm, tekk võrokiilse ristsöna. Kõik vajaligu vastussõ olli rühmä saina pääl, pilte all, olõman. Meile nii miildü, et pere võtsõva asja väega tõsitsõlt ja kõik tegivä ristsõna isoga lõpuni. Või küsüda, et mille ristsõna vastussõs oll Pihlapuu latsiaid. A tuuperäst, et vahtsõst aastast nakas Põlva Mammaste Lasteaed ka vahtsõt nimme kandma – Pihlapuu Latsiaid.   Perepäävä lõpun saiva pere minnä söökladõ, kon pakuti kalasuppi ja kamavattu. Kõik saiva kõtu täüs ja koka kittä.  Tan või nimmada, et nädälä menüü oll võro keelen ja ütel pääväl oll päämurdmist, et mis tuu piinüliha hämmätüs om?   Võro keele nädälä sisse mahtu viil Võro Instituudi inemiste Toomõ Triinu ja Lindsalu Evely  Vanderselle mängotsõõr ja võrokiilsete naljo tegemine ja Põlvamaa seltskonnatandsõ opmine Mathieseni Margiti juhõndamisel.    Riidi saiva kõik rühmä saalin kokko. Pidolõ tull  kats rebäst ja ei tiiä, kas oll kokkosattumus, a nigu mineväl aastal, tull küllä jälki  kass, kedä oodõti ku suursaadikut. Nii tähtsäle tegeläsele olli kõik rühmä opnu võrokeelitsit luulõtuisi, laulõ ja esitämisele tull esiki üts võrokeeline näütemäng. Suursaadik kink egäle rühmäle võrokiilse pioltsõnastu.Peetü saigi Mammaste Latsiaia Tõnõ  Uma Pido

 

Ehasalu Helle                                                                                                                                                             Kaarsalu Pille                                                                                                                                                          Sabbali Karmen

Põlva Mammastõ Latsiaia keelepesärühmä oppaja

 

dsc_0594

Võro keele nätal

Lasteaias tähistame 7.-11. novembrini võru keele nädalat.  Vanderselli rühma õpetajate Helle Ehasalu, Pille Kaarsalu ja Karmen Sabbali eestvedamisel toimuvad nädala jooksul põnevad ettevõtmised. Kõikide rühmade lapsed õpivad võrukeelseid liisusalme, kuulavad lugusid ja õpivad laule. Iga rühm valmistab nädala lõpuks ühistöö teemal “Võru keel sõnas ja pildis”.  Reedel, 11. 11 kell 10 toimub “TÕNÕ UMA PIDO”, kus esinevad kõikide rühmade lapsed ning Vanderselli rühma lapsed esitavad võrukeelse näidendi.

Nädala jooksul on lasteaia õpetajate toas avatud LAINUTARE,

Ootame kõiki külastama Põlva Käsitööklubi pannoode väljapanekut “PÕLVA KIHELKONNA LOOD JA LEGENDID”