Lasteaednikud käisid külas Saksa kolleegidel

Põlvamaa lasteaednike õppereis Saksamaale Bad Segebergi toimus 23.-27.10.2023. Osalesid 15 lasteaiaõpetajat, õppejuhti ja direktorit. Sõprussuhted Saksamaal on viiel Põlvamaa lasteaial alates
2017. aastast.
Pihlapuu maja õppejuhid Grete ja Mari-Liis külastasid Sinilinnu maja sõpruslasteaeda Kita Kleine Wunder. Lasteaias on kokku 6 rühma – 3 sõime- ja 3 aiarühma. Kohtusime lasteaednikega ja tutvusime majaga. Saime osa rühmade tegevustest nii toas kui õues ja lasteaiapere kontserdist ühiste laulude ning tantsudega. Mõtisklesime koos õpetajatega haridussüsteemi erinevuste ja sarnasuste üle, vahetasime kogemusi ja teadmisi ning arutasime edasisi koostöövõimalusi.

Täispikk artikkel Põlva Teatajas Nr 67(10) November 2023 lk 8