Konkursikuulutus

Põlva Lasteaed Pihlapuu kuulutab välja konkursi

LASTEAIAÕPETAJA (1,0) ametikoha (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendus) täitmiseks.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada:
1. avaldus;
2. elulookirjeldus CV;
3. kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palun saata hiljemalt 25.08.2023 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil direktor@pihlapuu.ee või paberkandjal Põlva Lasteaed Pihlapuu, Koolimaja tee 1, Mammaste küla, Põlva vald 63211.