Kohakasutus suveperioodil valvelasteaias

Lähtudes Põlva Vallavalitsuse määrusest 10.01.2018 nr 2-2/3 Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord, esitab vanem valvelasteaias koha saamiseks vormikohase taotluse valvelasteaia direktorile hiljemalt 15. mail.

Väljavõte Põlva Vallavalitsuse korraldusest 11.03.2020 nr 2-3/117 Põlva Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2020. aasta suveperioodil:

2. Määrata lasteasutuste personali puhkuseperioodil valvelasteaiaks:

2.1. Põlva Lasteaed Lepatriinu 29. juunist–24. juulini tööpäeviti kella 7.00–18.00;
2.2. Põlva Lasteaed Pihlapuu 27. juulist–7. augustini tööpäeviti kella 7.00–18.00;
2.3. Põlva Lasteaed Mesimumm 10. augustist–21. augustini tööpäeviti kella 7.00–18.00  

Taotlus tuleb esitada Lepatriinu lasteaia direktorile.
Taotlus on kättesaadav siin