Kogemuspäev maakonna lasteaiaõpetajatele

Mis tuleb homme – Eesti lapse unenägu.

Just sellise pealkirja all toimus  maakonna lasteaiaõpetajate kogemuspäev (23.02.2018), mille korraldas Põlva Lasteaed Pihlapuu. Kogemuspäeva ettevalmistamine algas muinasjutu kokkuleppimisega.  Õpetajad tutvustasid erinevaid lugusid ja arutlesid keskuste  tegevuste võimaluste üle, sest eesmärgiks oli pakkuda lõimitud tegevusi sõimeealisest koolieelikuni. Lisaks püüdsime jälgida, et tegevused lähtuksid õppekava valdkondade – keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, kunst, liikumine  ja muusika ning üldoskuste erinevatest vanuselistest õpipädevustest. Ühise arutelu tulemusena valisime keskseks Kauksi Ülle  jutu „Lapse unejutt“ raamatust “Hääd ööd! Emade õhtujutte”. Jälgisime, et kogemuspäeval oleks tegevusi matemaatikast muusikani, sõnamängudest robootikani.

Tervet artiklit loe SIIT