Kiisu rühma tegemised jõulukuul

Jõulukuud alustasime I advendi tähistamisega lasteaia saalis 4.detsembri hommikul. Koostöös muusikaõpetajate Nele Ristteega  ja Kätlin Vaheriga korraldasime advendikontserdi, kus esinesid kõikide rühmade lapsed. Kontserdi lõppedes kinkisime maja poolt igale rühmale LED advendiküünla, mida advendihommikutel põletada ja mille ümber rääkida jõulujutte.

13.detsembril algusega kell 16 toimus lasteaia õunaaias advendikontsert, mida olid palutud kuulama ka kõikide laste vanemad. Jõuludest ja advendist rääkis Põlva Püha Peetri koguduse õpetaja Leevi Lillemäe. Jõulurõõmu aitasid luua mitmed esinejad –Küllike Joosingu juhendamisel Põlva Gümnaasiumi noored lauljad, trompetil esines Põlva Muusikakoolist Andreas Paabut, Margit Mathieseni juhendamisel Räpina Ühisgümnaasiumi tantsijad.

Terve detsembrikuu vältel toimus lasteaias kampaania Heategu on hea tegu. Selle raames kogusime mänguasju Põlva Haigla lasteosakonnale. Palusime kõikide rühmade laste ja nende vanemate abi asjade kogumisel. Suur aitäh kõikidele, kelle abiga on Põlva Haigla lastel nüüd suur kogus mänguasju, raamatuid, joonistustarbeid ja värviraamatuid. Kogutud asjad viisime lasteosakonda 21.detsembril koos iga rühma valmistatud jõulutervitusega.