Kiil suust vällä!

 • Egä rühm opp selges üte päävä pallõmisõ salmikõsõ raamadust “Käokiräs”.
 • Muusigaoppaja oppas kõikilõ selges laulu “Matkalaul” ja “Istsõ maailma veerekese pääle”. Kõik laulva üten Pihlapuu “Uma pidol”.
 • Küdsämi võrokeelitse retsepti perrä, seokõrd “Rukki nöpsi”.
 • Muinasjutuhummok – kõikilõ rühmilõ tule muinasjuttõga küllä Järgi Urve.
 • Kuuntüün vanõmbidõga tule fotojaht (võrokeelitsite sõnnu perrä löüda asa ja nuu üles pildista).
 • Unejuttõ kullõmi helüaidast.
 • Oppaidõlõ käve kõnõlõman Kürsa Ere.
 • Vanderselli lätvä kolmapäävä 08.11 Võro Instituudi jututunni.
 • Pihlapuu “Uma pido” om riidi 10.märdikuu pääväl kell 10.00 latsiaia saalin.
 • Pihlapuu Galeriin om Kängsepa Raja pilte näütüs. Tule kae perrä!

Lisas saati olla kultuurse ja võtta osa võro keele nädali kultuuriprogrammist:

 • 30.10.2023 – 05.01.2024 Võru Linna Galeriis (Kultuurimaja Kannel II korrusel) Epp Margna ja Kadri Kalve. Ema ja tütre ühisnäitus “LOOming algab LOOGA”
 • 7.11 kell 17.30 Võro instituudin võrokiilne- ja miilne mälumäng (kooni 4 liikmelidse võistkonna, etteregistriirminõ)
 • 9.11 kell 18.30 Võro keele õdak Põlva Keskraamatukogun
 • 11.11 kell 11.00 ossa võtta Uma Pido matkasarjast, mis seokõrd vii Antsladõ