Kanepis tunnustati Põlvamaa aasta haridustöötajaid

25. augustil toimus Kanepi gümnaasiumis traditsiooniline Põlvamaa õpetajate augustifoorum, kus tunnustati maakonna aasta haridustöötajaid. 

2022. aasta Põlvamaa aasta lasteaiaõpetaja on Põlva Lasteaed Pihlapuu õpetaja Pille Kaarsalu.

Pille on sihikindel, pärimuskultuuri väärtustav, innovaatiline õpetaja, kes hindab koostööd ja meeskonnatööd. Pille organiseerib, innustab, loob võimalusi – kaasates nii lapsi, vanemaid, kolleege, arvestab ka lapse individuaalsusega – annab kõigile võimaluse kaasa rääkida, julgustab küsimuste abil vastama, kaasab lapsi asjade hoidmisel, näitamisel, toomisel. Igapäeva töös arvestab Pille laste vajadustega, planeerides loomingulisi käelisi tegevusi ning dramatiseeringuid. Pille lõimib tegevustesse liikumismängud ja leiab õues aktiivse tegutsemise võimalusi. Ta märkab lapse võimeid ja oskusi, suunab neid teisi lapsi juhendama. Annab lastele tehtud töö kohta koheselt toetavat ja hinnanguvaba tagasisidet.

Pikemalt saad lugeda siit.

Foto: Sander Silm