Juhised haridusasutuste töö ohutuks korraldamiseks algaval õppeaastal

Tutvu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt avaldatud juhistega siin.