IELS uuring Pihlapuus

Pihlapuu lasteaed osaleb OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development) rahvusvahelises alushariduse ja laste heaolu uuringus IELS  (International Early Learning and Child Well-being Study ).

Eestis korraldab uuringut Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innove ja Tallinna Ülikooliga.

Uuringusse kaasatakse lapsed, kes on sündinud perioodil november 2012 – november 2013. Valimisse kuulub kuni 15 last.

Lasteaialaste valimi koostab SA Innove

Täpsemat infot  Innove kodulehelt