Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub esmaspäeval, 17.04 kell 16.30 lasteaia saalis.

Päevakorras:

  1. Sisehindamise läbiviimise kord ja sisehindamise süsteem – tutvumine
  2. Konkursi läbiviimise kord. Tööversioon – arutelu
  3. Tunnustamise ja motiveerimise kord. Tööversioon. – arutelu, ettepanekud
  4. SWOT – erinevate töögruppide arvamuste tabel
  5. Jooksvad küsimused