Hoolekogu koosolek

Lasteaia hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 05.detsembril 2023, kell 17.00         Vastse-Kuuste majas.

Päevakord:
1. Arvamuse andmine lasteaia kodukorrale.
2. Laste arvu suurendamine sõimerühmas.
3. Tööpäeva lühendamine 05.01.2024 (tööpäeva lõpp kell 17.00)
4. Kokkuvõte arvamusest lasteaia nime valikul.
5. Anneli Hilkja räägib mahetoidust.
6. Jooksavad küsimused (kui on).

Protokoll