Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 20. aprillil, kell 16.30 lasteaia saalis. 

Päevakord:
1. Laste arvu suurendamine sõimerühmades.
2. Põlva valla aasta õpetaja kandidaadi esitamine.
3. Riskianalüüs.
4. Muud küsimused.