Hoolekogu koosolek

Hoolekogu uue koosseisu esimene koosolek toimub esmaspäeval, 4. novembril kell 16.30 lasteaia saalis.
Päevakorras:
1. Kokkuvõte hoolekogu tegemistest eelmisel õppeaastal (K. Kaskla)
2. Hoolekogu protokollija, esimehe ja aseesimehe valimine
3. Hoolekogu tööplaani koostamine
4. Päevakajalised küsimused.