Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub esmaspäeval 01.04.2019 kell 16.30.

Päevakorras:
1. Arengukava projekti arutelu.
2. Kohatasu tõstmine 25 eurole.
3. Riskianalüüsi tagasiside.
4. Koosolekul algatatud teemad