Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub 27.11.2017 kell 16.30 .
Päevakorras on järgmised punktid:
1. Kooli hoolekoguga kohtumine ja muredele ühisosa leidmine (parkimine, liikumine)
2. Arengukava projekt
3. Muud küsimused