Category Archives: Uudised

Hoolekogu koosolek

Lasteaia hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 05.detsembril 2023, kell 17.00         Vastse-Kuuste majas.

Päevakord:
1. Arvamuse andmine lasteaia kodukorrale.
2. Laste arvu suurendamine sõimerühmas.
3. Tööpäeva lühendamine 05.01.2024 (tööpäeva lõpp kell 17.00)
4. Kokkuvõte arvamusest lasteaia nime valikul.
5. Anneli Hilkja räägib mahetoidust.
6. Jooksavad küsimused (kui on).

Lasteaednikud käisid külas Saksa kolleegidel

Põlvamaa lasteaednike õppereis Saksamaale Bad Segebergi toimus 23.-27.10.2023. Osalesid 15 lasteaiaõpetajat, õppejuhti ja direktorit. Sõprussuhted Saksamaal on viiel Põlvamaa lasteaial alates
2017. aastast.
Pihlapuu maja õppejuhid Grete ja Mari-Liis külastasid Sinilinnu maja sõpruslasteaeda Kita Kleine Wunder. Lasteaias on kokku 6 rühma – 3 sõime- ja 3 aiarühma. Kohtusime lasteaednikega ja tutvusime majaga. Saime osa rühmade tegevustest nii toas kui õues ja lasteaiapere kontserdist ühiste laulude ning tantsudega. Mõtisklesime koos õpetajatega haridussüsteemi erinevuste ja sarnasuste üle, vahetasime kogemusi ja teadmisi ning arutasime edasisi koostöövõimalusi.

Täispikk artikkel Põlva Teatajas Nr 67(10) November 2023 lk 8

Kiil suust vällä!

 • Egä rühm opp selges üte päävä pallõmisõ salmikõsõ raamadust “Käokiräs”.
 • Muusigaoppaja oppas kõikilõ selges laulu “Matkalaul” ja “Istsõ maailma veerekese pääle”. Kõik laulva üten Pihlapuu “Uma pidol”.
 • Küdsämi võrokeelitse retsepti perrä, seokõrd “Rukki nöpsi”.
 • Muinasjutuhummok – kõikilõ rühmilõ tule muinasjuttõga küllä Järgi Urve.
 • Kuuntüün vanõmbidõga tule fotojaht (võrokeelitsite sõnnu perrä löüda asa ja nuu üles pildista).
 • Unejuttõ kullõmi helüaidast.
 • Oppaidõlõ käve kõnõlõman Kürsa Ere.
 • Vanderselli lätvä kolmapäävä 08.11 Võro Instituudi jututunni.
 • Pihlapuu “Uma pido” om riidi 10.märdikuu pääväl kell 10.00 latsiaia saalin.
 • Pihlapuu Galeriin om Kängsepa Raja pilte näütüs. Tule kae perrä!

Lisas saati olla kultuurse ja võtta osa võro keele nädali kultuuriprogrammist:

 • 30.10.2023 – 05.01.2024 Võru Linna Galeriis (Kultuurimaja Kannel II korrusel) Epp Margna ja Kadri Kalve. Ema ja tütre ühisnäitus “LOOming algab LOOGA”
 • 7.11 kell 17.30 Võro instituudin võrokiilne- ja miilne mälumäng (kooni 4 liikmelidse võistkonna, etteregistriirminõ)
 • 9.11 kell 18.30 Võro keele õdak Põlva Keskraamatukogun
 • 11.11 kell 11.00 ossa võtta Uma Pido matkasarjast, mis seokõrd vii Antsladõ