ALGAS KESK TÄNAVALT PIHLAPUU LASTEAIA JUURDE VIIVA TEE ÜMBEREHITUS

Alustati Kesk tänavalt Pihlapuu lasteaia juurde viiva tee ümberehitusega. Tööde käigus rajatakse uus jalakäijate tee Kesk tänava bussijaamast kuni Pihlapuu lasteaiani, et tagada turvaline liiklemine jalakäijatele. Sõiduteel taastatakse asfaltkate ning nähakse ette sõidukite peatumiskohad kuni 11- le sõidukile. Ehitatakse ümber tänavavalgustus. Töid teostab Kivipartner OÜ. 
Vaata skeemi

Peale ümberehitust muutub liikluskorraldus sel tänaval valdavas osas ühesuunaliseks, suunaga Kesk tänavalt Põlva ringteele. Ligipääs  sõidukitele Pihlapuu lasteaia esisele alale Uuelt tänavalt suletakse.

Seoses töödega on läbisõit ja parkimine sõidukitele suletud alates 28.08.2018 kuni sõidutee ümberehitustööde lõpetamiseni. Plaanijärgne tööde lõpptähtaeg on 01.10.2018

Mõistame elanikele ja liiklejate pahameelt töödest tekitatud liikluskorralduse muudatuste pärast. Samas oleme seisukohal, et lühiajaline liikluspiirang turvalisuse nimel on õigustatud. Soovime ju kõik , et meie lapsed saaksid kasutada ohutut, valgustatud ja korrastatud jalgteed.

Palume liiklejatel ehitustööde ajal olla tähelepanelikud ning jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid. Samuti palume suhtuda mõistvalt töövõtja korraldustesse sõidukite parkimiskoha muutmiseks, et oleks tagatud häireteta ja kiire ehitustegevus.

Lisainfo:
Uno Kangro
ehitusspetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9463; 517 7101
uno.kangro@polva.ee

Allikas: http://www.polva.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/beUXOb6tIccO/content/id/20741759?redirect=http%3A%2F%2Fwww.polva.ee