Hoolekogu koosolek

Koosolek toimub esmaspäeval, 23.oktoobril kell 16.30 lasteaia õpetajate toas.
Päevakorras:
1. Hoolekogu protokollija valimine
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
3. Sõimerühmades laste arvu suurendamine, põhjus lasteaiakoha kasutamise vajadus.
4. Hoolekogu tööplaani koostamine.

Liikluskampaania

Pihlapuu lasteaed liitus kampaaniaga

Järgneval kahel nädalal 9-20.10.17 on lasteaias suurema tähelepanu all liikluskasvatus ning viisakus.

Ole ka sina positiivseks eeskujuks.