Koolieelikud Muusikakoolis

Esmaspäeval, 24.04.17, käisid Mõmmi, Pipi ja Vanderselli rühma koolieelikud külas Põlva Muusikakoolis. Seal tutvustati neile erinevaid pille ning lapsed said kuulata Muusikakooli laste esinemisi.

Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub esmaspäeval, 17.04 kell 16.30 lasteaia saalis.

Päevakorras:

  1. Sisehindamise läbiviimise kord ja sisehindamise süsteem – tutvumine
  2. Konkursi läbiviimise kord. Tööversioon – arutelu
  3. Tunnustamise ja motiveerimise kord. Tööversioon. – arutelu, ettepanekud
  4. SWOT – erinevate töögruppide arvamuste tabel
  5. Jooksvad küsimused