Põlva Lasteaed Pihlapuu kuulutab välja konkursi

ERIPEDAGOOGI ametikohale (1,0)

Lasteaias on 10 rühma sh sobitusrühm.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

  • elulookirjeldus;
  • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palun saata hiljemalt 21.02.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil direktor@pihlapuu.ee või paberkandjal Põlva Lasteaed Pihlapuu, Koolimaja tee 1, Mammaste küla, Põlva vald 63211.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info 5819 0694 direktor; 514 8507 õppealajuhataja

Kogemuspäev maakonna lasteaiaõpetajatele

Mis tuleb homme – Eesti lapse unenägu.

Just sellise pealkirja all toimus  maakonna lasteaiaõpetajate kogemuspäev (23.02.2018), mille korraldas Põlva Lasteaed Pihlapuu. Kogemuspäeva ettevalmistamine algas muinasjutu kokkuleppimisega.  Õpetajad tutvustasid erinevaid lugusid ja arutlesid keskuste  tegevuste võimaluste üle, sest eesmärgiks oli pakkuda lõimitud tegevusi sõimeealisest koolieelikuni. Lisaks püüdsime jälgida, et tegevused lähtuksid õppekava valdkondade – keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, kunst, liikumine  ja muusika ning üldoskuste erinevatest vanuselistest õpipädevustest. Ühise arutelu tulemusena valisime keskseks Kauksi Ülle  jutu „Lapse unejutt“ raamatust “Hääd ööd! Emade õhtujutte”. Jälgisime, et kogemuspäeval oleks tegevusi matemaatikast muusikani, sõnamängudest robootikani.

Tervet artiklit loe SIIT