TUNNUSTATI PÕLVA VALLA PARIMAID ÕPETAJAID

Neljapäeval, 4. oktoobril toimus Põlva  Kultuuri- ja Huvikeskuses Põlva valla õpetajatele pidulik vastuvõtt.

Põlva valla hariduspreemia pälvis  Põlva Lasteaed Pihlapuu muusikaõpetaja Nele Risttee. 

Täielik teade Põlva valla kodulehel

IELS uuring Pihlapuus

Pihlapuu lasteaed osaleb OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development) rahvusvahelises alushariduse ja laste heaolu uuringus IELS  (International Early Learning and Child Well-being Study ).

Eestis korraldab uuringut Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innove ja Tallinna Ülikooliga.

Uuringusse kaasatakse lapsed, kes on sündinud perioodil november 2012 – november 2013. Valimisse kuulub kuni 15 last.

Lasteaialaste valimi koostab SA Innove

Täpsemat infot  Innove kodulehelt