Aasta tegevuskava

  • Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, vähemalt 3 kuu tagant.
  • Vajadusel asutuse dokumentide kooskõlastamine.
  • Riskianalüüsi läbiviimine kevadel 2022.a.
  • Aasta õpetaja kandidaadi esitamine mais.