TÖÖPAKKUMINE

Põlva Lasteaed Pihlapuu kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:
MUUSIKA- JA LIIKUMISÕPETAJA sõimerühmad (0,5)
ÕPPEALAJUHATAJA (1,0)
ERIPEDAGOOG (1,0)
LOGOPEED (osaline tööaeg)Lasteaias on 10 rühma sh üks sobitusrühm.
Konkursil osalemiseks tuleb esitada:
avaldus;
elulookirjeldus;
kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
õppealajuhataja ametikohale kandideerijal essee teemal „Õppealajuhataja roll meeskonna ja koostöö loomisel“.

Dokumendid palun saata hiljemalt 25.08.2019 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil direktor@pihlapuu.ee või paberkandjal Põlva Lasteaed Pihlapuu, Koolimaja tee 1, Mammaste küla, Põlva vald 63211.
Täiendav info 5819 0694

TEADE

Alates 1. juulist 2019 on Põlva Lasteaed Pihlapuu suvepuhkusel. Valvelasteaiana tegutseb Põlva Lasteaed Mesimumm.

Põlva Lasteaed Pihlapuu töötab Põlva valla valvelasteaiana perioodil 12. – 23. august 2019.

Kõik Pihlapuu rühmad on avatud tavapäraselt alates 26. augustist. Sõimerühmad töötavad kokkulepitud harjutusgraafiku alusel.

MEELDIVAT JA PÄIKESELIST SUVEAEGA!

Näitemängude päev Puigal

18. aprillil käisid 3-4 aastased Vandersellid Võrumaal Puiga lasteaias võrukeelsete näitemängude päeval näidendiga “Üts ilmadu suur kaal”.