HEA ALGUS: 25 aastat lapsekeskset haridust

2019. aasta on MTÜ Hea Algus jaoks olulise tähtsusega: täitub 25 aastat tegevuse alustamisest Eestis. Juubeliaasta olulise sündmusena toimus 7.novembril ERM-is Hea Alguse konverents, kus osales ka 8 Pihlapuu töötajat.

8.novembri Õpetajate Lehes ilmus Heale Algusele pühendatud artikkel. Artikliga saab tutvuda siin

 

Hoolekogu koosolek

Hoolekogu uue koosseisu esimene koosolek toimub esmaspäeval, 4. novembril kell 16.30 lasteaia saalis.
Päevakorras:
1. Kokkuvõte hoolekogu tegemistest eelmisel õppeaastal (K. Kaskla)
2. Hoolekogu protokollija, esimehe ja aseesimehe valimine
3. Hoolekogu tööplaani koostamine
4. Päevakajalised küsimused.