Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub esmaspäeval, 25.02.21, kell 17.00.

Päevakord:
1. Ettepanek suvisest töökorraldusest
2. 2020/21-õa sõimerühmade Kakuke ja Tibu laste arvu suurendamine
3. Muud küsimused