Tööpakkumine

Põlva Lasteaed Pihlapuu kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

ÕPPEALAJUHATAJA  (1,0)

ERIPEDAGOOG   (1,0)

LOGOPEED  (1,0)

Lasteaias on 10 rühma sh üks sobitusrühm.

Konkursist osavõtuks esita:

  • avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
  • õppealajuhataja ametikohale kandideerijal essee teemal „Õppealajuhataja roll meeskonna ja koostöö loomisel“.

Dokumendid palun saata hiljemalt 22.05.2019  digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil direktor@pihlapuu.ee või paberkandjal Põlva Lasteaed Pihlapuu, Koolimaja tee 1, Mammaste küla, Põlva vald 63211.

Täiendav info 5819 0694

KOHA TAOTLEMINE SUVERÜHMA

Põlva Vallavalitsuse korralduse 27.02.2019 nr 2-3/106 alusel on Pihlapuu lasteaed suletud perioodil 1.07 – 11.08. 2019

Koha taotlemiseks suverühmas tuleb avaldus esitada hiljemalt 15. maiks Põlva Lasteaed Mesimumm  direktorile. Kui Sinu laps kasutab suverühma kohta ainult Pihlapuu lasteaias perioodil 12.08-25.08.2019, siis saab avalduse esitada Pihlapuu direktorile.

Avalduse saab esitada ka elektrooniliselt.  Avaldus on kättesaadav SIIN

Näitemängude päev Puigal

18. aprillil käisid 3-4 aastased Vandersellid Võrumaal Puiga lasteaias võrukeelsete näitemängude päeval näidendiga “Üts ilmadu suur kaal”.