Pipi

SEGASUMMA SUVILAS SÕPRU ON MEIL PALJU
KOOS RÕÕMSAD OLEME JA
TEINETEISEST HOOLIME

Rühmas on 3-aastased lapsed

Õpetajad:
Ülle Hindriksoo      ylle@pihlapuu.ee
Petra Polli                  petra@pihlapuu.ee
Õpetaja abi:
Heli Jalas                    helij@pihlapuu.ee

Rühma telefon:   5130 006

Rühm on liitunud projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed”