Rühmad

Pihlapuu peres on 10 rühma, millest kolm on sõimerühmad ja üks sobitusrühm.