Aasta eesmärk

2018/2019 õppeaasta:
MOTO
Pihlapõnnide tegus terviseaasta
EESMÄRK: Lapse igakülgse arengu toetamine igapäeva tegevustes liikumisvõimaluste mitmekesistamise ja tervisliku toitumise väärtustamise kaudu.
Oodatavad tulemused:
1.1 Igas rühmas viiakse ellu üks liikumist ja üks toitumist käsitlev teema/projekt.
1.2 Ülemajaline terviseüritus poolaastas.

  1. Pihlapõnnide ühine jõuluseiklus 20.12.2018
  2. Tegusalt toimekas Põlva valla lasteaedade laste mängupidu.

 

2018/2019 Üldtööplaan