Lasteaia arengukava avalik väljapanek

Vastavalt Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018.a määrusele nr 1-2/33 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord” avalikustatakse Põlva Lasteaed Pihlapuu arengukava projekt perioodil 10.06-25.06.2019. Avaliku väljapaneku kestel on õigus esitada kirjalikke ettepanekuid aadressil direktor@pihlapuu.ee. Laekunud ettepanekute avalik arutelu toimub reedel, 28. juunil kell 16.00 lasteaia saalis. Lasteaia arengukava projektiga saab tutvuda siit.