KOHA TAOTLEMINE SUVERÜHMA

Põlva Vallavalitsuse korralduse 27.02.2019 nr 2-3/106 alusel on Pihlapuu lasteaed suletud perioodil 1.07 – 11.08. 2019

Koha taotlemiseks suverühmas tuleb avaldus esitada hiljemalt 15. maiks Põlva Lasteaed Mesimumm  direktorile. Kui Sinu laps kasutab suverühma kohta ainult Pihlapuu lasteaias perioodil 12.08-25.08.2019, siis saab avalduse esitada Pihlapuu direktorile.

Avalduse saab esitada ka elektrooniliselt.  Avaldus on kättesaadav SIIN